สยามออนไลน์ชอป ลงประกาศฟรี จัดการประกาศ เลื่อนประกาศ    
กีฬาอากาศอื่นๆ
Custom Search
 
 
  หมวดสินค้านี้
 
 
 

  หมวดคำพิเศษ
  บ้านเดี่ยว
  ที่ดิน
  Zazzet
» » » » »

Zazzet คือผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เนื้อหาสินค้า (เป็นที่ต้องการ 3 ครั้ง)
Zazzet.com คือผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หลายรูปแบบ เราคัดกรองและรวบรวมที่ดิน ผู้ขายฝากและนักลงทุนที่มีคุณภาพไว้ในที่เดียว โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
1. การขายฝาก และกฎหมายการขายฝาก
ความหมายการขายฝาก
ขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขาย อาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ (ป.พ.พ. มาตรา ๔๙๑)
กฎหมายการขายฝาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๑ - ๕๐๒
- สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกำหนดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกำหนด ๑๐ ปี และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีกำหนด ๓ ปี นับแต่เวลาซื้อขาย
- สัญญาขายฝากจะต้องมีกำหนดระยะเวลาว่าจะไถ่คืนกันเมื่อใด แต่จะกำหนดเวลาการไถ่คืนกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ ถ้าไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น ๑๐ ปี และ ๓ ปี ตามประเภททรัพย์
- การขยายกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจะทำสัญญาขยายเวลาไถ่กี่ครั้งก็ได้แต่รวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันทำสัญญาขายฝาก และจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ ผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าทรัพย์สินที่ขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่จากการขายฝากจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตมิได้
- ผลของการใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนโดยปลอดจากสิทธิ ใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ ยกเว้นแต่เป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นไม่ทำให้ผู้ขายฝากหรือผู้ไถ่เสียหาย กำหนดเวลาเช่ามีเหลืออยู่เพียงใดให้คงสมบูรณ์เพียงนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี
(ที่มา : การจดทะเบียนขายฝาก – กรมที่ดิน nam.dol.go.th/registry/Documents/handbook2.pdf)
2. อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาสัญญาขายฝาก
อัตราดอกเบี้ยการขายฝากกำหนดไว้ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาที่ให้ขายฝากนั้นทำได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือแล้วแต่ตกลง
หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ สามารถขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 10 และต้องทำเรื่องขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินก่อนครบกำหนดสัญญา
3. หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก และไม่รับขายฝาก
หลักทรัพย์ที่เรารับขายฝาก
ที่ดินเปล่า
บ้านเดี่ยว
คอนโด
ทาวน์เฮ้าส์
ทาวน์โฮม
อาคารสำนักงาน
อาคารพาณิชย์
ตึกแถว
อพาร์ทเม้นท์
รีสอร์ท
โรงแรม
โรงงาน
หลักทรัพย์ที่ไม่รับขายฝาก
หลักทรัพย์ที่ตาบอด
หลักทรัพย์ที่ไม่ติดซอย
หลักทรัพย์ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง รัศมี 100 เมตร
ที่ดินว่างเปล่า ขุดบ่อปลา
ที่ดินว่างเปล่ารกร้าง
ที่ดินว่างเปล่าที่โดนขุดหน้าดินไปขาย
ที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อ
บ้าน หรือ อาคาร ที่เป็นปลวก
บ้าน หรือ อาคาร ที่ร้าว หรือโครงสร้างทรุดข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 175452
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตาม ข้อตกลง
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 436 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : ภูดิศ เรืองเดชมนตรี  
มือถือ : 0984755629     
จังหวัด : พิษณุโลก
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 10 มี.ค. 2560 เวลา : 11:45 นาฬิกาผ่านมา 15 เดือน
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 10 มี.ค. 2560 เวลา : 11:45 นาฬิกาผ่านมา 15 เดือน ไอพี:

สินค้าที่อาจเป็นที่ต้องการอื่นๆ
1. Zazzet คือผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย...

 
» » » » »
 


 
เว็บนี้สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 siamonlineshop.com